اتوماسیون صنعتی

دوره جامع و کاربردی بانک خازنی

زمان دوره:7 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

2,290,000 تومان

زمان دوره:80 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

14,000,000 تومان

زمان دوره:7 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

1,590,000 تومان

زمان دوره:7 ساعت
سطح دوره:مقدماتی

1,150,000 تومان

زمان دوره:50 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

2,530,000 تومان

زمان دوره:70 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

3,220,000 تومان

زمان دوره:70 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

5,790,000 تومان

زمان دوره:30 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

1,730,000 تومان

زمان دوره:بیش از 150 ساعت
سطح دوره:پیشرفته

4,990,000 تومان

سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید
فروشگاه