موضوع وبینار: نقشه گنج، مسیر رشد مهندسان

تاریخ : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: مشاوره آنلاین با حضور اساتید فرهادی

تاریخ : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: داستان حفاظت، معرفی انواع خطاها

تاریخ : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: درآمدزایی از صنعت برق

تاریخ : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: طراحی و مونتاژ تابلو در یک ساعت و نیم

تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: من از کجا شروع کردم، مسیر رشد ماهر

تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

موضوع وبینار: عیب یابی موتور الکتریکی

تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۸ و نیم شب

تلفن(بدون صفر و با کیبورد انگلیسی)

مهندس عزیز، حتما به موقع آنلاین شو و توی این وبینار ها شرکت کن!!!

تا به اطلاعاتت اضافه کنی!!!

مهندس عزیز، حتما به موقع آنلاین شو و توی این وبینار ها شرکت کن!!!

تا به اطلاعاتت اضافه کنی!!!